‘ Trân Trọng Kính Mời Qúy Vị Thính Giả theo dõi ‘ Chương Trình Phát Thanh ngày Thứ Ba 08/07/14 vào lúc 07 giờ Am

LOGO QUOC KY

ĐÀI PHÁT THANH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

LOGO 2

HICH LY THUONG KIET

PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 7 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 19 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN

cropped-radio-on-line1.gif

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA
Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc
Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài
Xin vào Web
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com
kéo thẳng xuống bên trái thấy Hình
RADIO

RADIO WEB TOAN DAN CUU NUOC

Chương Trình Phát Thanh ngày Thứ Ba 08/07/14 vào lúc 07 giờ Am Việt Nam tức 20 giờ Pm Washington ngày Thứ Hai 07/07/14


Chào Quốc Kỳ Việt Nam

Bình Luận Tin Tức
với

Việt Nhân & Hạnh Tâm

Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí vừa qua đời

Hội Luận

RADIO

Diễn Gỉa

Đại Uý Caroline Lệ Châu

Quân Đội Hoàng Gia Cadana

Bác Sĩ Cấn Thị Bích Ngọc

Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình

Nhà Văn Lâm Vĩnh Bình

Bà Đặng Thị Danh Chủ Tịch PTPNVNHĐCN

điều khiển chương trình
Nguyễn Tạ Quang & Lê Chân

loa
Kính mời nghe lại

Chiến Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Hội Luận Paltalk

Trân Trọng Kính Mời
Qúy Vị Thính Giả theo dõi

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN OAN

ngày Thứ Năm 10/07/14

Bà Đặng Thị Danh va Tran Ngoc  Anh

https://www.youtube.com/watch?v=a6fYADjRwTQ
Youtube Dân Oan Trần Ngọc Anh Bị CA VC Đánh Dã Man

NU TUONG

Publicités