HỘI LUẬN Xã Hội Dân Sự Tại Việt Nam Diễn Gỉa Mục Sư Nguyễn Trung Tôn & Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình

BTMH

THỨ BA

23/09/2014
SAU PHẦN TIN TỨC THỜI SỰ VIỆT NAM
VÀ QUỐC TẾ

TIN BUỒN VĨNH BIỆT BÙI PHƯƠNG

HỘI LUẬN
Đề tài:
Xã Hội Dân Sự Tại Việt Nam
Diễn Gỉa
Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

nguyen-t-ton

Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình

 Dien Gia TH TTM PTA NVB

_Hội Luận với MS Nguyễn Trung Tôn & Nhà báo Nguyễn Vũ Bình.mp3

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QÚY VỊ THÍNH GỈA
THEO DÕI
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC
PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 12 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 10 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN
Chương trình Tiếng Nói của người Dân Oan
Thứ Năm hàng tuần
Chương trình Lịch Sử Việt Nam
VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN
Sẽ được phát lại hàng ngày vào giờ nói trên
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA

Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc
Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài
Xin vào Web
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com
Kéo thẳng xuống bên trái thấy Hình
RADIO

RADIO WEB TOAN DAN CUU NUOC

Publicités

HỘI LUẬN TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN OAN Với Bà Nguyễn Thị Yến Dân Oan Tỉnh Long An Bà Trần Thị Tiếm Dân Oan Tỉnh Bến Tre Bà Trần Ngọc Anh Đại Diện Phong Trào Liên Đới Dân Oan Và Nữ Nĩ Nhà Thơ Trần Thị Hồng Khương

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

THỨ BA
26/09/2014
SAU PHẦN TIN TỨC THỜI SỰ VIỆT NAM
VÀ QUỐC TẾ
TIN BUỒN VĨNH BIỆT BÙI PHƯƠNG

loa

HỘI LUẬN

TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN OAN
Với
Bà Nguyễn Thị Yến Dân Oan Tỉnh Long An
Bà Trần Thị Tiếm Dân Oan Tỉnh Bến Tre
Bà Trần Ngọc Anh Đại Diện Phong Trào Liên Đới Dân Oan
Và Nữ Nĩ Nhà Thơ Trần Thị Hồng Khương

Bà Đặng Thị Danh va Tran Ngoc  Anh

Để cùng nghe tiếng kêu gào thống thiết tâm của người Dân Oan cùng khổ dưới chế cộng sản

HICH LY THUONG KIET

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QÚY VỊ THÍNH GỈA
THEO DÕI
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC
PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 12 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 10 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN
Chương trình Tiếng Nói của người Dân Oan
Thứ Năm hàng tuần
Chương trình Lịch Sử Việt Nam
VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN
Sẽ được phát lại hàng ngày vào giờ nói trên
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA
RADIO
Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc
Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài
Xin vào Web
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com
Kéo thẳng xuống bên trái thấy Hình
RADIO

RADIO WEB TOAN DAN CUU NUOC

RADIO TOAN DAN CUU NUOC THỨ BA 16/09/2014

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

THỨ BA

16/09/2014
SAU PHẦN TIN TỨC THỜI SỰ VIỆT NAM
VÀ QUỐC TẾ

HỘI LUẬN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QÚY VỊ THÍNH GỈA
THEO DÕI
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

cropped-radio-on-line1.gif

PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 12 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 10 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN OAN
THỨ NĂM HÀNG TUẦN
CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM
VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN
SẼ PHÁT LẠI HÀNG NGÀY VÀO GIỜ NÓI TRÊN
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA
RADIO NOMY @

Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc
Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài
Xin vào Web
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com
Kéo thẳng xuống bên trái thấy Hình
RADIO

RADIO WEB TOAN DAN CUU NUOC

Demonstration in front of The Independent Palace Saigon 14092014